no-image.png

Lịch trực khoa và hỗ trợ sinh viên...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 02-03-2022 14:34:50

...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức Quốc phòng an ninh Học kỳ 3 năm học 20...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 01-03-2022 10:21:01

...

no-image.png

Tổ chức tiêm vaccine cho sinh viên...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 04-01-2022 14:27:57

...

no-image.png

Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 04-01-2022 14:21:14

...

no-image.png

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng c...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 04-01-2022 14:19:15

...

no-image.png

Hội thảo khoa học cấp Khoa ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 13-11-2021 22:03:19

...

no-image.png

THỂ LỆ CUỘC THI Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN C...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 20-10-2021 23:42:51

...

no-image.png

Ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên ngành công nghệ t...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-10-2021 20:19:51

...

no-image.png

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 29-09-2021 10:39:25

Kế hoạch số 117/KH-ĐHKG ngày 28/9/2021 về việc Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" năm học 2021-2022....

no-image.png

CHƯƠNG TRÌNH KIẾN TẬP ONLINE NHÀ MÁY AJINOMOTO VIỆT NAM...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 27-09-2021 17:08:46

...