Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Chương trình đào tạo công nghệ thực phẩm theo hướng ứng dụng áp dụng từ Khóa 9 năm 2023 Quyết định 894 25/08/2023 Trường
2 Quy định khối lượng và cấu trúc chương trình đào tạo đại học định hướng ứng dụng Quyết định 322 07/04/2023 Trường
3 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định điều kiện tốt nghiệp đối với chứng chỉ ngoại ngữ các ngành đào tạo Giáo viên tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 310 05/04/2023 Trường
4 Quy chế công tác sinh viên Quyết định QĐ 198 22/02/2023 Trường
5 Quy trình cải tiến chất lượng chương trình đào tạo sau đánh giá ngoài. Quyết định 189 18/02/2023 Trường
6 Ban hành quy định thực hiện Đề tài tốt nghiệp tại trường Đại học Kiên Giang. Quyết định 973 06/12/2022 Trường
7 Nội quy ra, vào cơ quan Trường Đại học Kiên Giang. Quyết định 950 28/11/2022 Trường
8 Ban hành quy định thực hiện soạn thảo và trình ký văn bản hành chính thông thường tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 892 07/11/2022 Trường
9 Quy trình cải tiến chất lượng CSGD sau ĐGN Quyết định 743 12/09/2022 Trường
10 Về việc ban hành Quy định thực hiện chính sách đối với người học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 463 15/06/2022 Trường
11 Về việc Ban hành Quy định thực hiện công tác Bảo hiểm y tế cho người học tại Trường Đại học Kiên Giang. Quyết định 378 09/05/2022 Trường
12 Về việc ban hành các Quy trình liên quan đến công tác quản lý người học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 367 04/05/2022 Trường
13 Về việc ban hành Quy trình tổ chức công tác biên soạn, thẩm định và công nhận tài liệu giảng dạy - học tập tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 361 26/04/2022 Trường
14 Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 354 25/04/2022 Trường
15 Quyết định số 345/QĐ-ĐHKG 19/4/2022 Về việc ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 345 19/04/2022 Trường
16 Về việc ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tại Trường Đại học Kiên Giang. Quyết định 335 19/04/2022 Trường
17 Quyết định số 319/QĐ-ĐHKG 08/4/2022 Về việc ban hành Quy trình lập dự trù kinh phí, tạm ứng và thanh toán tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 319 08/04/2022 Trường
18 Quyết định số 287/QĐ-ĐHKG ngày 23 tháng 3 năm 2022 về việc ban hành Quy định khen thưởng trong hoạt động hợp tác và khoa học công nghệ Quyết định 287 23/03/2022 Trường
19 Danh mục máy móc thiết bị hiện có tại trung tâm quản lý thực hành thí nghiệm Nghị định 01 18/03/2022 Trường
20 Hướng dẫn số 01/QĐ-ĐHKG ngày 09/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc ban hành Hướng dẫn đo lường đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của người học và đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra học phần của người học Nghị định 01 09/03/2022 Trường
21 Quyết định số 268/QĐ-ĐHKG ngày 09/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc ban hành mẫu Bản mô tả chương trình đào tạo và mẫu Đề cương chi tiết học phần tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 268 09/03/2022 Trường
22 QĐ số 230 Quy định vv hỗ trợ bài báo Quyết định 230 02/03/2022 Trường
23 Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo của Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 228 01/03/2022 Trường
24 Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về quản lý, tổ chức hoạt động Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 189 28/02/2022 Trường
25 Quyết định số 188/QĐ-ĐHKG ngày 28/02/2022 "Ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tại Trường Đại học Kiên Giang" Quyết định 188 28/02/2022 Trường
26 Thông báo về việc hướng dẫn xử lý tình huống khi có trường hợp F0 trong thời gian tổ chức dạy học và thi kết thúc học phần trực tiếp tại Trường Quyết định TB 22 15/02/2022 Trường
27 Quy chế văn thư lưu trữ tại Trường ĐHKG Quyết định 755 31/12/2021 Trường
28 Quy định chế độ làm việc giảng viên Quyết định 757 31/12/2021 Trường
29 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 Quyết định 758 31/12/2021 Trường
30 Quy định công tác thi đua khen thưởng Quyết định 737 27/12/2021 Trường
31 Sổ tay kiểm định chất lượng giáo dục năm 2021 Quyết định 719 17/12/2021 Trường
32 Quy định tổ chức dạy và học trực tuyến tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 670/QĐ-ĐHKG 23/11/2021 Trường
33 Quyết định số 615/QĐ-ĐHKG ngày 01/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc ban hành quy định quản lý hồ sơ người học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ người học tại Trường ĐH Kiên Giang Quyết định 615 01/11/2021 Trường
34 Quyết định 536/QĐ-ĐHKG ngày 23/9/2021 ban hành "Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tại Trường Đại học Kiên Giang" Quyết định 536 23/09/2021 Trường
35 Quyết định số 517/QĐ-ĐHKG ngày 31/8/2021 về việc "Ban hành Quy chế công tác học viên vừa làm vừa học Trường Đại học Kiên Giang" Quyết định 517 31/08/2021 Trường
36 Quyết định số 518/QĐ-ĐHKG ngày 31/8/2021 về việc "Ban hành Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy" Nghị định 518 31/08/2021 Trường
37 Quyết định số 519/QĐ-ĐHKG ngày 31/8/2021 về việc "Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học bậc đại học hệ chính quy Trường Đại học Kiên Giang" Quyết định 519 31/08/2021 Trường
38 Quyết định số 516/QĐ-ĐHKG ngày 31/8/2021 của Trường Đại học Kiên Giang về việc "Ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Quyết định 516 31/08/2021 Trường
39 Quyết định số 498/QĐ-ĐHKG ngày 18/8/2021 của Trường Đại học Kiên Giang về việc “Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học tại Trường Đại học Kiên Giang" Quyết định 498 18/08/2021 Trường
40 Quy trình đăng ký học phần (sửa đổi, bổ sung) tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 491 11/08/2021 Trường
41 Quyết định Ban hành Quy định về việc hỗ trợ bài báo (công trình) khoa học công bố quốc tế tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 489 09/08/2021 Trường
42 Quyết định số 478/QĐ-ĐHKG ngày 26/7/2021 của Trường Đại học Kiên Giang về "Ban hành Quy định về việc nộp học phí tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 478 26/07/2021 Trường
43 Quyết định số 475/QĐ-ĐHKG ngày 20/7/2021 của Trường Đại học Kiên Giang về "Mức thu học phí năm học 2021-2022 Quyết định 475 20/07/2021 Trường
44 Quy chế hoạt động Quỹ khuyến học Trường ĐHKG nhiệm kỳ 2020-2025 Nghị định 02 13/07/2021 Trường
45 Quy định phân công giảng dạy tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 315 13/05/2021 Trường
46 Quy trình xét, công nhận và công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định Quyết định 44 20/01/2021 Trường
47 Quy trình đăng ký học phần năm 2021 Quyết định 32/QĐ-ĐHKG 19/01/2021 Trường
48 Quy chế chi tiêu nội bộ trường Đại học Kiên Giang Quyết định QĐ số 1294/QĐ-ĐHKG 30/12/2020 Trường
49 Sổ tay Đảm bảo chất lượng trường Đại học Kiên Giang Quyết định 10284/QĐ-ĐHKG 24/12/2020 Trường
50 Quy trình NCKH sinh viên tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 1252/QĐ-ĐHKG 17/12/2020 Trường
51 Phụ lục của quyết định NCKH sinh viên tai trường Đại học Kiên Giang Quyết định Phụ lục của 1252/QĐ-ĐHKG 17/12/2020 Trường
52 Quy chế hoạt động của Khoa KHTP&SK Quyết định 1241/QĐ-ĐHKG 14/12/2020 Trường
53 Sổ tay sinh viên tại trường Đại học Kiên Giang Nghị định Sổ tay sinh viên 29/10/2020 Trường
54 Về việc ban hành quy định đào tạo tín chỉ tại trường Đại học Kiên Giang Nghị định QĐ số 1114/QĐ-ĐHKG 22/10/2020 Trường
55 Sửa đổi, bổ sung quy chế đánh giá điểm rèn luyện sinh viên Nghị định 1065/QĐ-ĐHKG 09/10/2020 Trường
56 Quyết định nâng lương thường xuyên Nghị định 1030/QĐ-ĐHKG 29/09/2020 Trường
57 Nâng lương trước hạn Nghị định 1031/QĐ-ĐHKG 28/09/2020 Trường
58 Mức thu học phí tại trường Đại học Kiên Giang Nghị định Quyết định 924 Mức thu học phí 28/08/2020 Trường
59 Hình thức thu học phí tại trường Đại học Kiên Giang từ HK1 2020 - 2021 Nghị định Thông báo số 309 về hình thức thu học phí 28/08/2020 Trường
60 Quy định chế độ làm việc giảng viên của Bộ GDĐT Thông tư 20 27/07/2020 Bộ
61 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham dự kỳ thi phụ Nghị định 820/QĐ-ĐHKG 15/07/2020 Trường
62 Quy định cung cấp tài liệu học tập tại trường ĐHKG Nghị định số 726/QĐ-ĐHKG 22/06/2020 Trường
63 Quy định về công tác trợ giảng tại trường ĐHKG Nghị định số 722/QĐ-ĐHKG 19/06/2020 Trường
64 Quy trình giám sát thực hiện các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại trường Đại học Kiên Giang Nghị định số 711/QĐ - ĐHKG 12/06/2020 Trường
65 Quy trình giám sát việc thực hiện các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại trường ĐHKG Nghị định số 711/QĐ-ĐHKG 12/06/2020 Trường
66 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Kiên Giang Quyết định số 11/ NQ - HĐT 11/06/2020 Trường
67 Quy định tổ chức thi, quản lý thi kết thúc học phần Quyết định 576/QĐ-ĐHKG 20/05/2020 Trường
68 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHKG 2020 Nghị định 564/QĐ-ĐHKG 12/05/2020 Trường
69 Ban hành Quy trình xây dựng,thẩm định, ban hành và cập nhật Chương trình đào tạo tại trường ĐHKG Nghị định số 555/QĐ-ĐHKG 05/05/2020 Trường
70 Hướng dẫn quy trình đăng ký học phần tại trường ĐHKG (da ky) Quyết định số 03/HD-ĐHKG 28/04/2020 Trường
71 Quy định khung chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học tại trường ĐHKG Nghị định số 549/QĐ-ĐHKG 28/04/2020 Trường
72 Quy trình in và cấp, phát văn bằng, chứng chỉ tại trường ĐHKG Nghị định số 02/HD-ĐHKG 28/04/2020 Trường
73 Quy định về khảo sát, lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan tại trường ĐHKG Nghị định số 52/QĐ-ĐHKG 27/02/2020 Trường
74 Quy định các học phần thay thế học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh dành cho sinh viên quốc tế Nghị định số 800/QĐ-ĐHKG 24/12/2019 Trường
75 Quy trình xét, công nhận và cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy tại trường ĐHKG Nghị định số 801/QĐ-ĐHKG 24/12/2019 Trường
76 Quyết định ban hành Quy trình tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy tại Trường ĐHKG Nghị định số 749/QĐ-ĐHKG 05/12/2019 Trường
77 Công nhận chuyển đổi các học phần tương đương Nghị định Số 594/QĐ-ĐHKG 19/09/2019 Trường
78 Quy định điều kiện tốt nghiệp đối với người học tại trường ĐHKG Nghị định số 526/QĐ-ĐHKG 26/08/2019 Trường
79 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Nghị định 374/QĐ-ĐHKG 19/06/2019 Trường
80 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên trường ĐHKG Nghị định 354/QĐ-ĐHKG 12/06/2019 Trường
81 Quyết định 354 về chế độ làm việc của giảng viên Nghị định 354/QĐ-ĐHKG ngày 12 tháng 6 năm 2019 12/06/2019 Trường
82 Quyết định về việc sửa đổi, bồ sung 1 số điều của quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng chính quy Nghị định số 59/QĐ-ĐHKG 28/01/2019 Trường
83 Quy định thực hiện đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp Nghị định số 08/QĐ-ĐHKG 04/01/2019 Trường
84 Sổ tay Đảm bảo chất lượng 2018 Quyết định 619 28/12/2018 Trường
85 Quyết định chuyển đổi học phần tương đương Nghị định số 205/QĐ-ĐHKG 07/05/2018 Trường
86 Quy tắc ứng xử văn hóa tại trường ĐHKG Nghị định số 425/QĐ-ĐHKG 06/12/2017 Trường
87 Quy định tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh Quyết định số 416/QĐ-ĐHKG 04/12/2017 Trường
88 Quy chế công tác sinh viên tại trường Đại học Kiên Giang Nghị định 405/QĐ-ĐHKG 21/11/2017 Trường
89 Hướng dẫn về việc lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan Nghị định số 02/HD-ĐHKG 01/11/2017 Trường
90 Quy định về việc biên soạn bài giảng, giáo trình tại trường Đại học Kiên Giang Nghị định 38 02/03/2016 Trường