no-image.png

Kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 13-07-2021 21:05:48

...

no-image.png

Thông báo nghỉ hè năm học 2020-2021...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 13-07-2021 21:04:41

...

no-image.png

Quyết định hỗ trợ Ban cán sự lớp sinh viên HK1, năm học...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-05-2021 18:47:52

...

no-image.png

Kế hoạch đánh giá rèn luyện sinh viên HK2, năm học 2020...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 04-05-2021 21:05:37

Phòng CTSV&KNCĐ kính gửi quý Thầy/Cô Kế hoạch số 60/KH-ĐHKG ngày 04/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv tổ chức đánh giá rèn luyện sin...

no-image.png

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ HK2 NH 2020-2021...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 19-04-2021 13:28:49

...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên khoá 6...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 23:53:42

...

no-image.png

Kế hoạch học kỳ 3 (HK hè) 2020-2021...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 23:16:50

Bắt đầu lập/điều chỉnh kế hoạch học tập từ ngày 01/3/2021...

no-image.png

Danh sách sinh viên được gia hạn học phí học kỳ 2, năm ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 28-02-2021 17:30:57

...

no-image.png

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN TIỀN BAN CÁN SỰ LỚP HKII, NĂM HỌ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 28-01-2021 10:45:05

Phòng CTSV&KNCĐ kính gửi quý Thầy /Cô Thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ Ban Cán sự lớp, học kỳ II, năm học 2019-2020 của Phòng KH-TC (File đính kèm)....

no-image.png

Thông báo về việc thay đổi thời gian đánh giá điểm rèn ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 03-01-2021 09:35:41

...