no-image.png

Lịch thi Hk1 năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 26-10-2021 21:02:56

...

no-image.png

Danh sách các đề tài khoá luận tốt nghiệp của sinh viên...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 12-10-2021 14:32:15

...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2, n...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 23-09-2021 09:50:11

Quyết định 515/QĐ-ĐHKG ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2, năm học 2020-2...

no-image.png

Sinh hoạt đầu khoá cho tân sinh viên lớp B21TP, khoá 7...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 14-08-2021 07:45:39

...

no-image.png

Kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 13-07-2021 21:05:48

...

no-image.png

Thông báo nghỉ hè năm học 2020-2021...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 13-07-2021 21:04:41

...

no-image.png

Quyết định hỗ trợ Ban cán sự lớp sinh viên HK1, năm học...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-05-2021 18:47:52

...

no-image.png

Kế hoạch đánh giá rèn luyện sinh viên HK2, năm học 2020...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 04-05-2021 21:05:37

Phòng CTSV&KNCĐ kính gửi quý Thầy/Cô Kế hoạch số 60/KH-ĐHKG ngày 04/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv tổ chức đánh giá rèn luyện sin...

no-image.png

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ HK2 NH 2020-2021...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 19-04-2021 13:28:49

...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên khoá 6...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 23:53:42

...