no-image.png

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3, ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:44:28

...

no-image.png

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 28-06-2022 21:25:49

...

no-image.png

Quyết định miễn, giảm học phí đợt 1, năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 04-01-2022 14:17:23

...

no-image.png

Hỗ trợ chi phí học tập năm 2021-2022 đợt 1...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 04-01-2022 14:11:04

...

no-image.png

Kế hoạch xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập HK2, nă...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 23-09-2021 09:59:40

Kế hoạch số 97/KH-ĐHKG ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập HK2, năm học 20...

no-image.png

Kế hoạch xét cấp học bổng Khuyến khích học tập HK1, năm...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 23:51:34

...

no-image.png

Thông báo nhận học bổng HK2 NH 2019-2020...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 18-10-2020 18:18:59

...

no-image.png

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh v...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 14-10-2020 23:07:13

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên HK2 năm 2019 - 2020...

1593653191.png

Học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2019-2020...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 02-07-2020 08:26:31

Quyết định số 784/QĐ-ĐHKG của Hiệu Trưởng trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2019-2020....

1592909392.jpg

Học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2018-2019....

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 23-06-2020 17:49:52

Quyết định số 735/QĐ-ĐHKG của Hiệu Trưởng trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2018-2019....