no-image.png

Thông báo tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập học...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-05-2023 18:45:38

Thông báo số 92/TB-ĐHKG ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh v...

no-image.png

Quyết định số 33/QĐ-ĐHKG ngày 30/01/2023 của Hiệu trưởn...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-03-2023 21:22:01

Quyết định số 1040/QĐ-ĐHKG ngày 29/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK1, năm học 2022-2...

no-image.png

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích họp tập họ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-03-2023 21:20:43

Quyết định số 33/QĐ-ĐHKG ngày 30/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng khuyến khích họp tập học kỳ 1, năm học 2022-20...

no-image.png

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3, ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:44:28

...

no-image.png

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 28-06-2022 21:25:49

...

no-image.png

Quyết định miễn, giảm học phí đợt 1, năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 04-01-2022 14:17:23

...

no-image.png

Hỗ trợ chi phí học tập năm 2021-2022 đợt 1...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 04-01-2022 14:11:04

...

no-image.png

Kế hoạch xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập HK2, nă...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 23-09-2021 09:59:40

Kế hoạch số 97/KH-ĐHKG ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập HK2, năm học 20...

no-image.png

Kế hoạch xét cấp học bổng Khuyến khích học tập HK1, năm...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 23:51:34

...

no-image.png

Thông báo nhận học bổng HK2 NH 2019-2020...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 18-10-2020 18:18:59

...