no-image.png

LỊCH THI HK1 NĂM 2020 - 2021...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 08-11-2020 19:59:32

...

no-image.png

Thông báo làm thẻ đeo sinh viên Khoá 6...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 01-11-2020 09:47:31

...

no-image.png

Sổ tay sinh viên Trường Đại học Kiên giang...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 29-10-2020 08:59:59

...

no-image.png

Quyết định khen thưởng học sinh Giỏi, Xuất sắc năm học ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 27-10-2020 13:07:31

...

1603290053.jpg

Chào đón tân sinh viên B20TP...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 21-10-2020 21:20:53

...

no-image.png

Thông tin về điều kiện học bổng khuyến khích học tập nă...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 18-10-2020 18:46:11

...

no-image.png

Thông báo huy động sinh viên và danh sách sinh viên dự ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 18-10-2020 18:42:42

...

no-image.png

Danh sách sinh viên nhập học ngành công nghệ thực phẩm ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 18-10-2020 18:27:50

...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp sinh viên Khoa II, B16TP...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 21-07-2020 12:43:18

...

1592407627.jpg

Khoa Khoa học biển và Công nghệ thực phẩm tuyển sinh 20...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:27:07

Khoa Khoa học biển và Công nghệ thực phẩm tuyển sinh năm 2020 với chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, chỉ tiêu tuyển sinh 80..... ...