Khoa KHTP&SK trao học bổng cho học sinh THPT

14/03/2023 20:42:18 | Người đăng tin: hvqcanh
Thực hiện kế hoạch phục vụ công đồng năm 2023 của Khoa KHTP&SK, Lãnh đạo Khoa đã đến thăm và trao các suất BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - công việc Phục vụ cộng đồng hàng năm. Cảm ơn nhà tài trợ chính Cô Trương Thị Tú Trân và sự đóng góp, tạo điều kiện của các bên liên quan... Thuộc Khoa KHTP&SK trường ĐH Kiên Giang, Trường THPT&THCS.