Cơ cấu tổ chức

08/03/2021 21:25:14 | Người đăng tin: hvqcanh
Đội ngũ viên chức của Khoa

 

    ThS. Trương Thị Tú Trân

   Chức vụ: Bí thư chi bộ, P. Trưởng Khoa phụ trách

   Email: ttttran@vnkgu.edu.vn

   Mobile: 0913 751227

Lý lịch khoa họcXem chi tiết lý lịch khoa học

Công trình nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu chế biến và bảo quản sản phẩm siro nghệ mật ong bổ sung hương liệu  (Đề tài cấp cơ sở, năm 2020).

- Công nghệ sản xuất đồ uống, NXB Nông nghiệp, năm 2019.

- Công nghệ bảo quản và chế biến thủy sản, NXB Nông nghiệp, năm 2019.

- Kỹ thuật sản xuất sạch hơn, NXB Giáo Dục, 2020

- An toàn trong sản xuất thực phẩm, NXB Giáo Dục, 2020

- Nghiên cứu chế biến siro khóm (Tạp chí Đại học Cửu Long, năm 2016).

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh quy nhân hạt sen nhuyễn (Tạp chí Đại học Cửu Long, năm 2018).

- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất surimi từ cá rô phi (Oreochromis Niloticus) tại Kiên Giang (Tạp chí Đại học Công Thương, năm 2020).

- Nghiên cứu chế biến siro nghệ mật ong hương khóm ( Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2020)


ThS. Nguyễn Văn Thuận

 Chức vụ: Phó bí thư chi bộ, P. Trưởng Khoa

 Email: nvthuan@vnkgu.edu.vn

Mobile: 0919 829 456

Lý lịch khoa họcXem chi tiết lý lịch khoa học

Nghiên cứu khoa học:

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình sản xuất glucose từ tinh bột gạo IR50404 trồng tại huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang bằng chế phẩm enzyme. Kỷ yếu Đại học Cần Thơ, năm 2012.

- Nghiên cứu chế biến phụ phẩm mực, bạch tuộc làm thức ăn cho một số vật nuôi (Đề tài cấp trường năm 2013).

- Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình nuôi cá Sặc Rằn kết hợp trồng lúa tại trại thực nghiệm trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang (Đề tài cấp trường năm 2015).


 

  ThS. Huỳnh Văn Quốc Cảnh

 

   Chức vụ: Giảng viên

   Email: hvqcanh@vnkgu.edu.vn

   Mobile: 0907 987 233

Lý lịch khoa họcxem chi tiết lý lịch khoa học

Công trình khoa học:

- Giáo trình Ứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm (2019). NXB Giáo Dục.

- Application of biotechnology in food (2019). NXB Đại học Cần Thơ.

- Giáo trình nhập môn công nghệ sinh học (2020). NXB Giáo Dục.

- Giáo trình Treatment engineering for soil pollution (2020). NXB Đại học Cần Thơ.

- Giáo trình An toàn trong sản xuất thực phẩm (2020). NXB Giáo Dục

- Giáo trình Sản xuất sạch hơn trong sản xuất (2020). NXB Giáo Dục.

- Giáo trình Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất (2020). NXB Giáo Dục

- Giáo trình Introduction Biotechnology (2020).


http://khoakhtp-sk.vnkgu.edu.vn/ckfinder/userfiles/images/89fbc3b2f67f0b21526e.jpg

   ThS. Phù Thị Thanh Khiết

   Chức vụ: Bí thư Đoàn Khoa

   Email: pttkhiet@vnkgu.edu.vn

   Mobile: 0934 109 778

Lý lịch khoa họcXem chi tiết lý lịch khoa học

Nghiên cứu khoa học:

   Tối ưu hóa quy trình sản xuất tàu hủ mềm từ hạt đậu nành nảy mầm (Luận văn thạc sỹ, 2016)


 

http://khoakhtp-sk.vnkgu.edu.vn/ckfinder/userfiles/images/linh.jpg

   ThS. Nguyễn Thị Cà Linh

   Chức vụ: Giảng viên

   Email: ntclinh@vnkgu.edu.vn

   Mobile: 0377 343 076

Lý lịch khoa họcXem chi tiết lý lịch khoa học


http://khoakhtp-sk.vnkgu.edu.vn/ckfinder/userfiles/images/PHAM%20THI%20KIM%20QUYEN-KHB%26CNTP.jpg

   ThS. Phạm Thị Kim Quyên

   Chức vụ: Giảng viên

   Email: ptkquyen@vnkgu.edu.vn

   Mobile: 0989 070 988

Lý lịch khoa họcXem chi tiết lý lịch khoa học

Nghiên cứu khoa học:

- Optimization of Factors to Affect Syrup Production from Sim fruit for High Anthocyanin Concentration and good quality. International conference. VBFoodNet, Ha Noi, 2014.

- Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang từ trái Giác rừng U Minh Thượng (Đề tài cấp trường, năm 2020).


 

   ThS. Võ Tấn Thạnh

 

   Chức vụ: Giảng viên

   Email: vtthanh@vnkgu.edu.vn

   Mobile: 

Lý lịch khoa họcXem chi tiết lý lịch khoa học


 

http://khoakhtp-sk.vnkgu.edu.vn/ckfinder/userfiles/images/tuyen.jpg

   ThS. Lê Bích Tuyền

   Chức vụ: Giảng viên

   Email: lb.tuyen@vnkgu.edu.vn

   Mobile: 

Lý lịch khoa họcXem chi tiết lý lịch khoa học

Nghiên cứu khoa học:

   Phân lập và nhận diện một số dòng vi tảo biển dị dưỡng có khả năng sản xuất carotenoid ở một số vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang, tạp chí đại học cửu long 2018.


http://khoakhtp-sk.vnkgu.edu.vn/ckfinder/userfiles/images/image(10).png

   ThS. Hồ Quốc Việt

   Chức vụ: Giảng viên

   Email: hqviet@vnkgu.edu.vn

   Mobile: 0918 368 922

Lý lịch khoa họcXem chi tiết lý lịch khoa học

Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố xử lý vật lý đến chất lượng của gạo đồ từ giống lúc phẩm chất thấp IR 50404 của huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, năm 2012.

Nghiên cứu chế biến phụ phẩm Mực, Bạch Tuộc làm thức ăn cho một số vật nuôi (Đề tài cấp trường, năm 2013).

- Ứng dụng các công nghệ khử béo nhằm cải thiện chất lượng khô cá sặc rằn được sản xuất từ nguyên liệu có hàm lượng béo cao (Đề tài cấp trường, năm 2015).


ThS. Nguyễn Thị Kim Tuyến

   Chức vụ: Giảng viên

   Email: ntktuyen@vnkgu.edu.vn

   Mobile: 0913 854 385

Lý lịch khoa họcXem chi tiết lý lịch khoa học