no-image.png

Hội thảo cấp khoa năm 2022 với chủ đề “Thực trạng đào t...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-05-2022 12:16:01

...

no-image.png

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 20...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 23-03-2021 09:21:32

Vào sáng ngày 15/12/2020, tại Phòng B107, Trường Đại học Kiên Giang đã diễn ra buổi báo cáo đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019-2...

no-image.png

Thực tập tại Nhật Bản cơ hội tuyệt vời cho sinh viên...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 22:11:17

...

1592571757.jpg

Kế hoạch tổng thể tổ chức hội nghị hội thảo năm học 201...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 19-06-2020 20:02:37

...