1592407510.jpg

Thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kiên Giang năm ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:25:10

Các ngành đào tạo của trường Đại học Kiên Giang năm học 2020, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển......

1592407325.jpg

Thông báo về việc tự ôn tập trong thời gian chống dịch ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:22:05

Lãnh đạo Khoa thông báo sinh viên trực thuộc Khoa tự ôn tập trong thời gian chống dịch COVID-19...

1592407174.jpg

Lãnh đạo Khoa thông báo sinh viên nghỉ hết tháng 2 và k...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:19:34

Trường Đại học Kiên Giang đã có thông báo về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (nCoV) Thực ...

1592406928.jpg

Hiểu đúng về nCov (Covid-19)...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:14:49

Bộ Y tế vừa phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam xây dựng các infographic về những thắc mắc, hỏi đáp liên quan đến phòng lây nhiễm ...

1592406768.jpg

Đại học Kiên Giang: Sản xuất, tặng 700 lít dung dịch rử...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:11:21

Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cung cấp miễn phí cho hệ thống trường học, công chức, người lao động... có thêm điều kiện phòng ngừ...

1592369019.jpg

Tổ chức Hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh v...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 11:43:39

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Trường đại học Kiên Giang và quyết định số 773/QĐ-ĐHKG ngày 6 tháng 12 năm 2019 của Hiệu tr...

1592368874.jpg

BẮT ĐẦU HỌC KỲ MỚI TRONG NĂM MỚI BẰNG TÂM THẾ VUI TƯƠI,...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 11:40:33

Ngày 6/1/2020 của Khoa Khoa học Biển và Công nghệ Thực phẩm tại trường Đại học Kiên Giang, sinh viên bắt đầu học kỳ mới....

1592368546.jpg

Đoàn khoa KHTP&SK tổ chức cho sinh viên tham gia khóa t...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 11:35:46

Ngày 27/11/2019 Đoàn khoa KHTP&SK thuộc trường Đại Học Kiên Giang đã tổ chức cho sinh viên trong khoa tham gia lớp tập huấn HACCP. Lớp học ké...

1592367924.jpg

Sinh viên Khoa Khoa học biển và Công nghệ thực phẩm “Ch...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 11:25:24

Sáng ngày 19/11/2019, sinh viên trường đại học Kiên Giang thiết thực “Chào mừng kỷ miệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam” (20/11/ 1982 – 20/11/...