no-image.png

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:50:43

...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức thi HK1, năm học 2022-2023...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:46:05

...

no-image.png

Kế hoạch công tác đánh giá xếp loại chất lượng và bình ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 16-06-2022 19:51:12

...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2022-2023...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 16-06-2022 19:49:16

...

no-image.png

Kế hoạch Về việc tổ chức Ngày hội việc làm và giới thiệ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 16-06-2022 19:48:06

...

no-image.png

Thông báo tuyển dụng...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-06-2022 16:37:09

...

no-image.png

Kế hoạch khám sức khoẻ công đoàn viên trường Đại học Ki...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-05-2022 15:06:10

...

no-image.png

Kế hoạch phục vụ cộng đồng năm 2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-05-2022 14:55:47

...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-05-2022 12:14:18

Quyết định số 374/QĐ-ĐHKG ngày 09/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2, năm học 2021-202...

no-image.png

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 Hình thức trực tuyế...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 20-03-2022 21:51:34

...