no-image.png

THỂ LỆ CUỘC THI Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN C...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 20-10-2021 23:42:51

...

no-image.png

Ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên ngành công nghệ t...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-10-2021 20:19:51

...

no-image.png

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 29-09-2021 10:39:25

Kế hoạch số 117/KH-ĐHKG ngày 28/9/2021 về việc Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" năm học 2021-2022....

no-image.png

CHƯƠNG TRÌNH KIẾN TẬP ONLINE NHÀ MÁY AJINOMOTO VIỆT NAM...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 27-09-2021 17:08:46

...

no-image.png

Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 23-09-2021 10:01:37

Quyết định số 483/QĐ-ĐHKG ngày 04/8/2021 về việc phân công nhiệm vụ Cố vấn học tập cho các lớp sinh viên năm học 2021-2022...

no-image.png

Sinh viên KGU-công nghệ thực phẩm tham quan thực tế doa...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 03-05-2021 21:34:06

...

1619254086.jpg

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIÊP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2020-2021...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 24-04-2021 15:48:06

...

1618836604.jpg

SINH VIÊN B20TP THAM QUAN THỰC TẾ KIẾN TẬP...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 19-04-2021 19:50:04

Sinh viên B20TP tham quan thực tế kiến tập từ 20 đến 26 tháng 4 năm 2021...

no-image.png

Sinh viên công nghệ thực phẩm tham gia giao lưu hữu ngh...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 19-04-2021 19:47:00

...

1616833935.jpg

SINH VIÊN B20TP THAM GIA KHÓA HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 27-03-2021 15:31:30

Giáo dục Quốc Phòng - An ninh cho sinh viên là một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục tổ chức ...