no-image.png

Kế hoạch thực tập ngành nghề năm 2022 của Lớp B19TP...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-05-2022 12:18:05

...

no-image.png

Thực tập doanh nghiệp – cơ hội trải nghiệm thực tế và n...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 14-04-2021 21:11:20

Đó là mục tiêu đào tạo của học phần thực tâp ngành nghề....

1616940941.jpg

Sinh viên lớp B19TP tham gia học phần kiến tập ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 21:44:54

...

1616941031.jpg

Kế hoạch thực tập sinh viên B18TP tại các doanh nghiệp ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 28-02-2021 17:25:38

...

1593501993.jpg

Sinh viên ngành công nghệ thực phẩm B17 thực tập ngành ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 30-06-2020 14:17:05

Căn cứ vào chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm, trình độ Đại học của trường ĐH Kiên Giang; Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy và đề cư...