no-image.png

Thông báo huy động sinh viên và danh sách sinh viên dự ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 18-10-2020 18:42:42

...

no-image.png

Danh sách sinh viên nhập học ngành công nghệ thực phẩm ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 18-10-2020 18:27:50

...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp sinh viên Khoa II, B16TP...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 21-07-2020 12:43:18

...

1592407627.jpg

Khoa Khoa học biển và Công nghệ thực phẩm tuyển sinh 20...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:27:07

Khoa Khoa học biển và Công nghệ thực phẩm tuyển sinh năm 2020 với chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, chỉ tiêu tuyển sinh 80..... ...

1592407510.jpg

Thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kiên Giang năm ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:25:10

Các ngành đào tạo của trường Đại học Kiên Giang năm học 2020, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển......

1592407325.jpg

Thông báo về việc tự ôn tập trong thời gian chống dịch ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:22:05

Lãnh đạo Khoa thông báo sinh viên trực thuộc Khoa tự ôn tập trong thời gian chống dịch COVID-19...

1592407174.jpg

Lãnh đạo Khoa thông báo sinh viên nghỉ hết tháng 2 và k...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:19:34

Trường Đại học Kiên Giang đã có thông báo về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (nCoV) Thực ...

1592406928.jpg

Hiểu đúng về nCov (Covid-19)...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:14:49

Bộ Y tế vừa phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam xây dựng các infographic về những thắc mắc, hỏi đáp liên quan đến phòng lây nhiễm ...

1592406768.jpg

Đại học Kiên Giang: Sản xuất, tặng 700 lít dung dịch rử...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:11:21

Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cung cấp miễn phí cho hệ thống trường học, công chức, người lao động... có thêm điều kiện phòng ngừ...

1592369019.jpg

Tổ chức Hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh v...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 11:43:39

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Trường đại học Kiên Giang và quyết định số 773/QĐ-ĐHKG ngày 6 tháng 12 năm 2019 của Hiệu tr...