no-image.png

Danh sách giảng viên hướng dẫn đề tài tốt nghiệp...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 29-03-2024 18:14:56

...

no-image.png

Quyết định danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện h...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 29-03-2024 18:10:55

...

no-image.png

Danh sách Giảng viên hướng dẫn đề tài tốt nghiệp...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 12-03-2024 15:30:47

...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2, n...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 06-05-2023 18:43:12

Quyết định số 372/QĐ-ĐHKG ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2, năm học 2022-202...

no-image.png

Thông báo về việc khôi phục đăng ký học phần trong HK3 ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 09-04-2023 09:15:27

...

no-image.png

Thông báo tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên hệ ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 30-03-2023 08:51:16

Thông báo số 54/TB-ĐHKG ngày 28/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học k...

no-image.png

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 10-03-2023 21:56:49

...

no-image.png

Ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2023...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 10-03-2023 21:51:47

...

no-image.png

Mốc thời gian xét tuyển đại học chính quy...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 10-03-2023 21:51:16

...

no-image.png

Thông báo tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập học...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 06-05-2023 18:45:38

Thông báo số 92/TB-ĐHKG ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh v...

no-image.png

Quyết định số 33/QĐ-ĐHKG ngày 30/01/2023 của Hiệu trưởn...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 10-03-2023 21:22:01

Quyết định số 1040/QĐ-ĐHKG ngày 29/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK1, năm học 2022-2...

no-image.png

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích họp tập họ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 10-03-2023 21:20:43

Quyết định số 33/QĐ-ĐHKG ngày 30/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng khuyến khích họp tập học kỳ 1, năm học 2022-20...

no-image.png

Quyết định buộc thôi học sinh viên từ Học kỳ II, năm họ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 11-04-2023 09:15:06

Quyết định số 299/QĐ-ĐHKG ngày 28/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc buộc thôi học sinh viên từ học kỳ II, năm học 2022-2023...

no-image.png

Cảnh báo học tập đối với sinh viên (hệ Đại học chính qu...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 13-03-2023 16:35:14

Thông báo số 42/TB-ĐHKG ngày 10/03/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cảnh báo học tập đối với sinh viên (hệ Đại học chính quy) họ...

no-image.png

Cảnh báo học tập đối với sinh viên (hệ Đại học chính qu...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 10-03-2023 21:18:51

Thông báo số 17/TB-ĐHKG ngày 08/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cảnh báo học tập đối với sinh viên (hệ Đại học chính quy) họ...

no-image.png

Kế hoạch thực tập ngành nghề năm 2022 của Lớp B19TP...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 10-05-2022 12:18:05

...

no-image.png

Thực tập doanh nghiệp – cơ hội trải nghiệm thực tế và n...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 14-04-2021 21:11:20

Đó là mục tiêu đào tạo của học phần thực tâp ngành nghề....

1616940941.jpg

Sinh viên lớp B19TP tham gia học phần kiến tập ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 21:44:54

...

no-image.png

Quyết định cấp bằng tốt nghiệp đợt 3 năm học 2022-2023...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:52:56

...

no-image.png

Quyết định cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 16-06-2022 19:50:03

...

no-image.png

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm học 2021 - 2022...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 04-01-2022 14:52:36

...

no-image.png

Hội thảo cấp khoa năm 2022 với chủ đề “Thực trạng đào t...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 10-05-2022 12:16:01

...

no-image.png

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 20...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 23-03-2021 09:21:32

Vào sáng ngày 15/12/2020, tại Phòng B107, Trường Đại học Kiên Giang đã diễn ra buổi báo cáo đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019-2...

no-image.png

Thực tập tại Nhật Bản cơ hội tuyệt vời cho sinh viên...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 22:11:17

...

no-image.png

Hội thi văn nghệ cho sinh viên...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 28-03-2023 08:05:22

Ngày 24/03/2023 đoàn khoa KHTP&SK, khoa TNMT và khoa NN&PTNT đã kết hợp tổ chức Hội thi văn nghệ cho sinh viên 3 khoa. Từ đó, thúc đẩy phong trào thi ...

no-image.png

Công ty Yakult Việt Nam chi nhánh tại Kiên Giang đã có ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 25-03-2023 09:28:26

Nhằm mục đích thông tin đến các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe nói chung và hệ tiêu hóa nói riêng, hôm nay (20/02/2023) Khoa...

no-image.png

Hội thao chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn T...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 25-03-2023 09:16:46

Hoạt động Hội thao Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 - 26/03/2023. Chúc mừng bạn Trần Đăng Khoa - B022TP1 đã...