no-image.png

Quyết định cấp bằng tốt nghiệp đợt 3 năm học 2022-2023...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:52:56

...

no-image.png

Quyết định cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 16-06-2022 19:50:03

...

no-image.png

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm học 2021 - 2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 04-01-2022 14:52:36

...

no-image.png

THÔNG BÁO VỀ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 04-01-2022 14:25:15

...

no-image.png

THÔNG BÁO XÉT TN ĐỢT 3 (2020-2021)...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 24-09-2021 16:13:29

Thông báo số 189/TB-ĐHKG ngày 24 tháng 9 năm 2021; Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020-2021...

no-image.png

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng,...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 28-02-2021 17:22:00

...

1592569534.jpg

Các Bước Cần Thực Hiện Khi Tốt Nghiệp...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 19-06-2020 19:20:20

...