Danh sách biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Chú thích Ngày đăng Tải về
1 Biểu mẫu 06 đánh giá điểm rèn luyện BM06.RL.CTSV.(TK) - BANG TONG HOP BC CAP KHOA 06/05/2021
2 Biểu mẫu 05 đánh giá điểm rèn luyện BM05.RL.CTSV - BB HOP CAP KHOA 06/05/2021
3 Biểu mẫu 04 đánh giá điểm rèn luyện BM04.RL.CTSV - BB HOP LOP 06/05/2021
4 Biểu mẫu 03 đánh giá điểm rèn luyện BM03.RL.CTSV 0- BANG TONG HOP KET QUA CUA LOP 06/05/2021
5 Biểu mẫu 02 đánh giá điểm rèn luyện BM02.RL.CTSV (NEW) - BANG DANH GIA 06/05/2021
6 Đơn xin sử dụng phòng thí nghiệm dùng để thực hiện khoá luận 25/04/2021
7 Đơn xin xác nhận địa phương 24/04/2021
8 Đơn xin hoãn thi Theo quyết định 576 ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang 23/04/2021
9 Đơn Đăng ký học phần 04/01/2021
10 Đơn xin rút học phần 04/01/2021
11 Đơn gia hạn học phí Đơn gia hạn học phí 2020 03/01/2021
12 Biểu mẫu Đơn đăng ký dự thi cải thiện điểm học phần Đơn đăng ký dự thi cải thiện điểm học phần 24/06/2020
13 Phiếu thông tin sinh viên Phiếu thông tin sinh viên 22/06/2020
14 Mẫu biên nhận hồ sơ 2020 Mẫu biên nhận hồ sơ 2020 22/06/2020
15 Biểu mẫu xét, công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020. Về việc xét, công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020. 16/06/2020
16 Nghị quyết (cá biệt) Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. 16/06/2020
17 Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. 16/06/2020
18 Quyết định (quy định gián tiếp) Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. 16/06/2020
19 Văn bản có tên loại Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. 16/06/2020
20 Công văn Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. 16/06/2020
21 Công điện Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. 16/06/2020
22 Giấy mời Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. 16/06/2020
23 giấy giới thiệu Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. 16/06/2020
24 biên bản Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. 16/06/2020
25 giấy nghỉ phép Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. 16/06/2020
26 mẫu văn bản đối với văn bản điện tử Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. 16/06/2020
27 mẫu văn bản đối với văn bản giấy Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. 16/06/2020