no-image.png

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-03-2023 21:56:49

...

no-image.png

Ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2023...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-03-2023 21:51:47

...

no-image.png

Mốc thời gian xét tuyển đại học chính quy...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-03-2023 21:51:16

...

no-image.png

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2021 đợt bổ sung...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 24-09-2021 16:19:34

...

1616856995.jpg

Clip Tư vấn tuyển sinh trực tuyến...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 23-03-2021 19:56:29

...

1616940790.jpg

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngày 6/3 và 13-14 tháng 3 ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 05-03-2021 22:31:54

...

1616940848.jpg

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành công nghệ thực phẩm năm 2021...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 05-03-2021 22:29:31

...

no-image.png

Cơ hôi việc làm của ngành công nghệ thực phẩm...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 05-03-2021 22:24:17

...

1593056637.jpg

Khoa KHTP&SK tuyển sinh năm 2020...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 25-06-2020 10:27:48

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy chuyên ngành công nghệ thực phẩm, Khoa Khoa học thực phẩm và sức khoẻ, Trường Đại học Kiên Giang...