Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020

23/03/2021 09:21:32 | Người đăng tin: hvqcanh
Vào sáng ngày 15/12/2020, tại Phòng B107, Trường Đại học Kiên Giang đã diễn ra buổi báo cáo đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019-2020, bao gồm các đề tài của khoa Khoa học thực phẩm và sức khoẻ.

Hội đồng chấm báo cáo nghiên cứu khoa học gồm có 2 hội đồng, hội đồng 1 gồm có:

- Chủ tịch: ThS Trương Thị Tú Trân

- Uỷ viên: ThS Phạm Thị Kim Quyên

- Thư ký: ThS Phù Thị Thanh Khiết

Hội đồng 2 gồm có:

- Chủ tịch: ThS Nguyễn Văn Thuân

- Uỷ viên: ThS Huỳnh Văn Quốc Cảnh

- Thư ký: ThS Nguyễn Thị Yến Phượng

Sinh viên nghiên cứu khoa học  năm 2019-2020, khoa Khoa học thực phẩm và sức khoẻ có 9 nhóm nghiên cứu đăng ký dự thi ban đầu và có 6 nhóm hoàn thành đề tài để đến với buổi báo cáo, trong đó có một số sinh viên đã có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi của những năm trước.

Tại buổi báo cáo, nhiều ý tưởng nghiên cứu đã được trình bày, được hội đồng cho ý kiến và góp ý để hoàn thiện đề tài hơn cho mục đích phát triển ý tưởng sau này. 4 trên số 6 đề tài tham gia báo cáo được đánh giá cao nhưng cần được chỉnh sửa thêm.

Buổi báo cáo kết thúc lúc 11g00 cùng ngày.