1592409901.jpg

Thông báo Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 20...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 23:05:01

BCN Khoa thông báo toàn thể sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm Khoá 1 về việc nộp hồ sơ kiểm tra điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019....

1592409774.jpg

Quyết định Về việc công nhận điểm rèn luyện học kỳ 1, n...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 23:02:54

Khoa KHB&CNTP thông báo cho sinh viên của Khoa về Quyết định số 182/QĐ-ĐHKG ngày 1 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Gia...

1592409301.jpg

Thông báo xét tốt nghiệp cấp Khoa, đợt 1-năm 2019...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:55:01

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-ĐHKG ngày 15/03/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang về việc xét và phát bằng tốt nghiệp năm 2019, nay BCN Khoa...

1592409097.jpg

Đăng ký học phần đã triển khai mã mới HK2 năm 2018-2019...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:51:37

Sinh viên còn nợ hoặc chưa hoàn thành các học phần mã cũ do đã triển khai mã mớI...

1592408815.jpg

Thông báo đăng ký kỳ thi phụ HK1 năm học 2018-2019...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:46:55

Thông báo đăng ký tham dự kỳ thi phụ HKI 2018 - 2019. ...

1592408680.jpg

Danh sách đề tài báo cáo khoá luận tốt nghiệp khoá 1...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:44:40

Khoa Khoa học biển và Công nghệ thực phẩm thông báo danh sách đề tài báo cáo khoá luận tốt nghiệp và thứ tự báo cáo của các đề tài ngành côn...

1592408369.jpg

Kế hoạch bảo vệ khoá luận khoá 1 ngày 18 tháng 3 năm 20...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:39:29

Khoa Khoa học biển và Công nghệ thực phẩm xây dựng kế hoạch tổ chức Hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp dành cho sinh viên ngành công ngh...

1592407926.jpg

Danh Sách Sinh Viên Dự Lễ Khai Giảng Năm Học 2018-2019...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:32:06

...