no-image.png

Thông báo về tiếp tục thực hiện công tác học kỳ 2 năm h...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 25-11-2020 21:55:18

...

no-image.png

thông báo về việc huỷ đăng ký học phần HK1 năm 2020 - 2...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 16-11-2020 15:52:26

...

no-image.png

Thông báo hướng dẫn Xác nhận đăng ký học phần học kỳ 2 ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 08-11-2020 19:52:13

...

no-image.png

Kế hoạch "Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục Qúy IV n...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 29-10-2020 21:26:21

...

no-image.png

Thông báo kiểm tra hồ sơ sinh viên nhập học năm 2020...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 27-10-2020 22:01:40

...

no-image.png

Thông báo sinh viên nghi học không lý do...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 22-10-2020 11:08:06

...

no-image.png

Thông báo nghỉ để tham dự khai giảng năm học 2020 - 202...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 22-10-2020 10:44:41

...

no-image.png

Điều chỉnh kế hoạch đào tạo Khoá 6 năm học 2020 - 2021...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 14-10-2020 23:11:47

...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức Hk2 năm học 2020 -2021...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 14-10-2020 23:09:37

Kế hoạch số 122 ngày 9 tháng 10 năm 2020 về việc tổ chức HK2 năm học 2020 -2021...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 05-08-2020 15:59:06

Kế hoạch 93/KH-ĐHKG ngày 04/8/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2020-2021...