no-image.png

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 29-03-2022 11:30:30

...

no-image.png

Kế hoạch thi Hk2 năm học 2021-2022 hình thức trực tuyến...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 20-03-2022 21:52:13

...

no-image.png

Thông báo tổ chức học kỳ 3 năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 01-03-2022 10:22:50

...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức thi Hk2 năm học 2021-2022 (Cấp trường)...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 01-03-2022 10:21:52

...

no-image.png

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 21-02-2022 14:15:05

...

no-image.png

Quyết định công nhận Ban Cán sự lớp năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 04-01-2022 14:23:34

...

no-image.png

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức xét, cấp học bổng ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 04-01-2022 14:16:02

...

no-image.png

Quyết định hỗ trợ Ban cán sự lớp HK2 năm học 2020-2021....

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 01-11-2021 19:18:27

Phòng CTSV&KNCĐ kính gửi quý Thầy/Cô Quyết định số 600/QĐ-ĐHKG ngày 01/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv hỗ trợ hoạt động Ban cán s...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức Thi và Lịch thi Hk1 năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 26-10-2021 21:02:56

...

no-image.png

Danh sách các đề tài khoá luận tốt nghiệp của sinh viên...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 12-10-2021 14:32:15

...