no-image.png

Quyết định cảnh báo học vụ sinh viên HK1, năm học 2020-...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-05-2021 18:49:26

...

no-image.png

Quyết định buộc thôi học sinh viên HK2, năm học 2020-20...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-05-2021 18:48:48

...

no-image.png

Quyết định buộc thôi học sinh viên học kỳ I, năm học 20...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 16-12-2020 09:50:15

...

no-image.png

Quyết định cảnh báo học vụ Sinh viên HK2 năm học 2019-2...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 16-12-2020 09:48:20

...

no-image.png

Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên học kỳ II, n...

Tác giả: btthom || Thời gian: 07-07-2020 07:36:17

...

no-image.png

Quyết định cảnh báo học vụ sinh viên, học kì 1, năm 201...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-07-2020 20:52:21

Quyết định số 791/QĐ-ĐHKG của Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang về việc cảnh báo học sinh HK1 Năm học 2019-2020...

no-image.png

Danh sách buộc thôi học vụ sinh viên, học kì 2, năm 201...

Tác giả: btthom || Thời gian: 18-06-2020 16:22:10

...

no-image.png

Danh sách cảnh báo học vụ sinh viên, học kì 1, năm 2019...

Tác giả: btthom || Thời gian: 18-06-2020 16:14:35

...