Tổng quan về khoa

01/05/2020 22:15:32 | Người đăng tin: hqviet
Khoa Khoa học Biển và Công nghệ thực phẩm (KHB&CNTP) thuộc Trường Đại học Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 412/QĐ-ĐHKG ngày 11/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang.

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Khoa Khoa học Biển và Công nghệ thực phẩm (KHB&CNTP) thuộc Trường Đại học Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số ..../QĐ-ĐHKG ngày .../.../2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang, với tiền thân khi thành lập là khoa Công nghệ Sinh học, sau đó đổi tên thành Khoa Khoa học biển và Công nghệ thực phẩm Quyết định số 412/QĐ-ĐHKG ngày 11/12/2015, nay là Khoa Khoa học Thực phẩm và Sức Khỏe.

2. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Ban Giám hiệu về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Khoa trong đào tạo các ngành: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy sản;

Tham gia công tác giảng dạy các ngành do Khoa phụ trách ở bậc Đại học và Cao đẳng chính quy của Trường; đồng thời tham gia giảng dạy các học phần liên quan trong toàn Trường.

Tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo và ứng dụng nhằm đảm bảo chất lượng của đơn vị.

3. NHIỆM VỤ

Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường;Xây dựng kế hoạch hoạt động của Khoa theo năm học, từng học kỳ và từng tháng; Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu giảng dạy các học phần chuyên ngành. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên thuộc khoa.

Quản lý và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên (GV) thuộc Khoa; Quản lý, sử dụng an toàn và có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi Khoa phụ trách.

Phối hợp với các Khoa, phòng Quản lý đào tạo Đại học và sau đại học, phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng của trường trong việc xây dựng chương trình, lên lịch học, lịch thi đối với các học phần do Khoa phụ trách giảng dạy.

Phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Hành chính - Quản trị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho, GV thuộc Khoa; bổ sung biên chế, nhân sự của Khoa theo kế hoạch của trường; đề nghị mua sắm trang thiết bị, giáo trình, tài liệu tham khảo và phương tiện dạy học của Khoa.

Phối hợp Phòng Kế hoạch-Tài chính dự toán thu chi kinh phí dành cho các hoạt động chuyên môn như: đi tập huấn, dự thi sau đại học, đi công tác,... của GV trong Khoa.

Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động phong trào cho sinh viên (SV).

Phối hợp Phòng Quản lý đào tạo Đại học và sau đại học, phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng theo dõi tiến độ giảng dạy và quản lý chất lượng học của sinh viên; hợp đồng thỉnh giảng đối với các học phần chưa có giảng viên đảm nhận; ra đề, chấm thi hết học phần, thi tốt nghiệp; tham gia coi thi; sơ tổng kết học kỳ, năm học, khóa học của sinh viên…Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

4. HOẠT ĐỘNG

Sinh viên theo học ngành Công nghệ thực phẩm sẽ trải qua 8 học kỳ. Sau khi học hết học kỳ 3, sinh viên có thể chọn 1 trong 3 chuyên ngành đó là công nghệ thực phẩm (chế biến thuỷ sản, nông sản), công nghệ thực phẩm chức năng và công nghệ thực phẩm truyền thống (nước mắm, lên men). Các hướng chuyên ngành này giúp sinh viên hình thành kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên có thể thích ứng công việc tương lai sau khi tốt nghiệp theo đúng hướng phát triển các ngành chủ đạo của Tỉnh  nhà và trong khu vực lân cận. Tính đến tháng 7/2019, Khoa đã đào tạo 4 khoá đại học chính quy, 2 khoá cao đẳng chính quy, đã có 01 khoá cao đẳng chính quy và 01 khoá đại học chính quy tốt nghiệp (Khoá 1/2015). Tỷ lệ sinh viên cao đẳng chính quy tốt nghiệp là 85,7%, sinh viên đại học tốt nghiệp là 80% (tính đến tháng 7/2019), 100% sinh viên ra trường đều có việc làm đúng chuyên ngành nhờ vào sự ký kết giữa nhà Trường và doanh nghiệp trong quá trình đào tạo.

Mỗi năm, Khoa tổ chức ít nhất 01 cuộc hội thảo, toạ đàm cùng các doanh nghiệp tại Trường, có sự tham gia của tất cả sinh viên chuyên ngành CNTP, qua các buổi làm việc trực tiếp này, các doanh nghiệp đã làm rõ nhu cầu sử dụng lao động, sinh viên nắm rõ những kỷ năng cần đạt được và nhà Trường biết rõ những kiến thức cần thiết đưa vào chương trình dạy học. Không chỉ tìm kiếm đầu ra cho ngành CNTP, Khoa kết hợp cùng Nhà trường đã chủ động đi đến các doanh nghiệp, địa phương để ký kết hợp tác, nghiên cứu và tuyển dụng. Chỉ riêng năm 2018, đã có hơn 10 đoàn công tác đến gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc, Hà Tiên, Châu Thành… và các tỉnh lân cận như Cà Mau, Hậu Giang…trong lĩnh vực hợp tác nghiên cứu và tuyển dụng nguồn lực. Đến tháng 06 vừa qua, đã có gần 20 doanh nghiệp đã tham gia “Ngày hội việc làm” tại Trường. Tại đây, các sinh viên không chỉ được nhà tuyển dụng gặp gỡ và phỏng vấn trực tiếp mà còn được tư vấn việc chuẩn bị hồ sơ, tư vấn các vị trí làm việc  phù hợp với năng lực và chuyên môn, được chia sẻ kinh nghiệm xin việc, văn hóa công sở…

Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên chuyên ngành CNTP được đánh giá cao về kết quả và có khả năng chuyển giao sản xuất rất khả thi. Các đề tài nghiên cứu của giảng viên được thực hiện từ cấp Bộ, Tỉnh và cơ sở, hiện có 01 đề tài cấp Bộ và 4 đề tài cấp cơ sở đang được triển khai thực hiện, đối với hoạt động nghiên cứu của sinh viên có 11 đề tài được phê duyệt và đã nghiệm thu đạt 11 đề tài. Năm 2019, Khoa đã hoàn thành 02 giáo trình chuyên ngành bằng tiếng Việt và tiếng Anh, kế hoạch năm 2020 sẽ tiếp tục hoàn thành 2 giáo trình chuyên ngành bằng tiếng Việt, năm 2021 hoàn thành 2 giáo trình chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Khoa Khoa học biển và Công nghệ thực phẩm luôn quan tâm đến xây dựng môi trường để người học chủ động học tập và rèn luyện, luôn tạo cơ hội tiếp thu tối đa những kiến thức trong quá trình đào tạo và tự đào tạo. Sinh viên theo học tại Khoa được hỗ trợ thông tin về địa chỉ làm việc, thực tập, thực tế và được tổ chức các lớp bồi dưỡng những chứng chỉ hỗ trợ cho quá trình công tác sau khi tốt nghiệp như chứng chỉ an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP, 5S, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý... Ngoài ra, hàng năm sinh viên ngành CNTP đều nhận được những suất học bổng có giá trị do các doanh nghiệp CNTP trên địa bàn Tỉnh tài trợ.

Kế hoạch phát triển ngành đào tạo giai đoạn 2020 – 2025 của Khoa được xây dựng theo hướng trọng tâm phát triển kinh tế của Tỉnh và khu vực, cụ thể là: năm 2020 mở ngành Công nghệ sau thu hoạch (7540104), Công nghệ chế biến thủy sản (7540105), năm 2021 mở ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (7540106), năm 2022 mở ngành Hải dương học (7440228).

Với môi trường giáo dục, đào tạo có tương tác, kết hợp nghiên cứu khoa học người học được phát huy tối đa tính sáng tạo, hiểu biết và kỹ năng của mình trong quá trình đào tạo để đạt được những thành công sau tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Khoa thường xuyên trao đổi với các nhà tuyển dụng nhằm điều chỉnh các CTĐT phù hợp với thực tiễn xã hội. Sau tốt nghiệp, SV của Khoa có thể làm việc ở các vị trí như giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia dinh dưỡng, kỹ thuật viên… trong các cơ sở chế biến thực phẩm, chế biến thuỷ sản, chế biến nông sản.

5. LỜI TÂM HUYẾT CỦA KHOA

Sau 5 năm hình thành và phát triển, Khoa Khoa học biển và Công nghệ Thực phẩm đã từng bước lớn mạnh, khẳng định đầy đủ năng lực thực hiện sứ mệnh giáo dục trong thời kì đổi mới, hội nhập. Sứ mệnh của giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước chỉ ra là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, giúp cho mọi người được phát huy tất cả tài năng và tất cả tiềm lực sáng tạo. Do đó, người thầy càng phải trau dồi, phát triển như William A.Warrd nói: “Người thầy trung bình chỉ biết nói; Người thầy giỏi biết giải thích; Người thầy xuất chúng biết minh họa; Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”. Với tâm thế như vậy, Khoa và Nhà trường sẽ là nơi cùng người học khơi mở tiềm năng, phát triển đam mê; Để sau cùng người học có đủ tự tin, tri thức phát huy tất cả thế mạnh của bản thân tiến đến thành công.