Sinh viên Khoa Khoa học thực phẩm và sức khoẻ tham gia tình nguyện hè cùng Đoàn trường Đại học Kiên Giang năm 2020

04/07/2020 18:45:31 | Người đăng tin: hvqcanh
Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể Đoàn viên, thanh niên của Đoàn Khoa Khoa học thực phẩm và sức khoẻ; Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến của toàn thể Đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, phát huy sức trẻ của Đoàn Khoa Khoa học thực phẩm và sức khoẻ; Tạo môi trường thực tiễn sinh động để Đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển bền vững.