SINH VIÊN B20TP THAM GIA KHÓA HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM HỌC 2021

27/03/2021 15:31:30 | Người đăng tin: hvqcanh
Giáo dục Quốc Phòng - An ninh cho sinh viên là một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục tổ chức khóa học Giáo dục Quốc phòng - An ninh từ ngày 27/3 đến 10/4/2021 cho sinh viên.

Tham gia khóa học Giáo dục Quốc phòng - An ninh có 48 sinh viên công nghệ thực phẩm khóa 2020 - 2024.

Với những yêu cầu ngày càng cao của công tác Quốc phòng - An ninh, đặc thù của môn học và cũng là vấn đề quyết định đến kết quả Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên, đội ngũ cán bộ giảng viên của bộ môn luôn được đảm bảo từ số lượng đến chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các cán bộ, giảng viên không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng, xây dựng bản lĩnh, tác phong mẫu mực của nhà giáo quân sự, phấn đấu mỗi cán bộ giáo viên của bộ môn là một tấm gương sáng về phẩm chất " Bộ Đội Cụ Hồ" cho sinh viên học tập và noi theo.

Bên cạnh đó để hoàn thành tốt cho khóa học Giáo dục Quốc Phòng - An ninh, hệ thống các trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học được trang bị đầy đủ. Sinh viên tham gia học các lớp lý thuyết quân sự tại Hội Trường lớn, học thực hành kỹ năng quân sự tại sân vân động.