Thực tập doanh nghiệp – cơ hội trải nghiệm thực tế và nắm bắt vị trí việc làm

14/04/2021 21:11:20 | Người đăng tin: hvqcanh
Đó là mục tiêu đào tạo của học phần thực tâp ngành nghề.

Đào tạo kiến thức thực tiễn, trang bị kỹ năng chuyên môn để học viên tự tin bước vào nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của khoa trong thời kỳ hội nhập hiện nay.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Khoa KHTP&SK đã xây dựng mô hình đào tạo gắn liền với thực tiễn sản xuất tại doanh nghiệp. Trong đó, thực tập tại doanh nghiệp được triển khai đã thu được hiệu quả tích cực.

Tại Khoa KHTP&SK, mô hình thực tập doanh nghiệp được áp dụng chosinh viên ngành công nghệ thực phẩm, dựa trên thế mạnh hợp tác chặt chẽ giữa trường với doanh nghiệp.

Sinh viên được thực tập tại các công ty lớn như Kifocan, Kiên Hùng, Thế Khánh, CoopMart, Mega Market...

 

 

Trong quá trình thực tập, sinh viên rèn luyện cho mình các tác phong công nghiệp, tinh thần kỷ luật, đoàn kết và thành thạo các kỹ năng chuyên môn, đáp ứng tốt các vị trí công việc như kỹ thuật viên, chuyền trưởng, quản lý sản xuất, cán bộ nhân sự,…Sau quá trình thực tập tại các doanh nghiệp, nhiều sinh viên đã nắm bắt được cơ hội, có việc làm trước khi tốt nghiệp.