no-image.png

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:50:43

...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức thi HK1, năm học 2022-2023...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:46:05

...

no-image.png

Kế hoạch công tác đánh giá xếp loại chất lượng và bình ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 16-06-2022 19:51:12

...

no-image.png

Thông báo hủy đăng ký học phần ở HK1 năm học 2022-2023 ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:52:08

...

no-image.png

Thông báo tổ chức học kỳ 1 năm học 2022-2023...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 16-06-2022 19:53:08

...

no-image.png

Thông báo Thời gian nghỉ hè năm học 2021 - 2022...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 16-06-2022 19:52:09

...

no-image.png

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2021 đợt bổ sung...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 24-09-2021 16:19:34

...

1616856995.jpg

Clip Tư vấn tuyển sinh trực tuyến...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 23-03-2021 19:56:29

...

1616940790.jpg

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngày 6/3 và 13-14 tháng 3 ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 05-03-2021 22:31:54

...

no-image.png

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3, ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:44:28

...

no-image.png

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 28-06-2022 21:25:49

...

no-image.png

Quyết định miễn, giảm học phí đợt 1, năm học 2021-2022...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 04-01-2022 14:17:23

...

no-image.png

Quyết định buộc thôi học sinh viên từ học kỳ I, năm học...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:49:55

...

no-image.png

Thông báo cảnh báo học tập đối với sinh viên (hệ Đại họ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:49:08

...

no-image.png

Quyết định buộc thôi học sinh viên Học kỳ III, năm học ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 28-06-2022 21:24:25

...

no-image.png

Kế hoạch thực tập ngành nghề năm 2022 của Lớp B19TP...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 10-05-2022 12:18:05

...

no-image.png

Thực tập doanh nghiệp – cơ hội trải nghiệm thực tế và n...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 14-04-2021 21:11:20

Đó là mục tiêu đào tạo của học phần thực tâp ngành nghề....

1616940941.jpg

Sinh viên lớp B19TP tham gia học phần kiến tập ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 21:44:54

...

no-image.png

Quyết định cấp bằng tốt nghiệp đợt 3 năm học 2022-2023...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:52:56

...

no-image.png

Quyết định cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 16-06-2022 19:50:03

...

no-image.png

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm học 2021 - 2022...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 04-01-2022 14:52:36

...

no-image.png

Hội thảo cấp khoa năm 2022 với chủ đề “Thực trạng đào t...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 10-05-2022 12:16:01

...

no-image.png

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 20...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 23-03-2021 09:21:32

Vào sáng ngày 15/12/2020, tại Phòng B107, Trường Đại học Kiên Giang đã diễn ra buổi báo cáo đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019-2...

no-image.png

Thực tập tại Nhật Bản cơ hội tuyệt vời cho sinh viên...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 22:11:17

...

no-image.png

Sinh hoạt học thuật chuyên ngành công nghệ thực phẩm...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 06-01-2022 15:40:26

...

no-image.png

Đoàn viên, thanh niên của Trường tố chức tặng quà Tết T...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 25-09-2021 10:10:47

Ngày 20/9, gần 100 em thiếu nhi (dưới 15 tuổi) đang điều trị Covid-19 tại khu thu dung C3 (Bệnh viện Ung bướu tỉnh) và Bệnh viện Lao phổi huyện Châu T...

no-image.png

Hành trình về nguồn của sinh viên công nghệ thực phẩm...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 23-03-2021 09:29:50

Ngày 29 tháng 11 năm 2020, Sinh viên công nghệ thực phẩm đã tham gia về nguồn ở An Giang....