no-image.png

Hội thảo khoa học cấp Khoa ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 13-11-2021 22:03:19

...

no-image.png

THỂ LỆ CUỘC THI Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN C...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 20-10-2021 23:42:51

...

no-image.png

Ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên ngành công nghệ t...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 17-10-2021 20:19:51

...

no-image.png

Quyết định hỗ trợ Ban cán sự lớp HK2 năm học 2020-2021....

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 01-11-2021 19:18:27

Phòng CTSV&KNCĐ kính gửi quý Thầy/Cô Quyết định số 600/QĐ-ĐHKG ngày 01/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv hỗ trợ hoạt động Ban cán s...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức Thi và Lịch thi Hk1 năm học 2021-2022...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 26-10-2021 21:02:56

...

no-image.png

Danh sách các đề tài khoá luận tốt nghiệp của sinh viên...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 12-10-2021 14:32:15

...

no-image.png

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2021 đợt bổ sung...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 24-09-2021 16:19:34

...

1616856995.jpg

Clip Tư vấn tuyển sinh trực tuyến...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 23-03-2021 19:56:29

...

1616940790.jpg

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngày 6/3 và 13-14 tháng 3 ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 05-03-2021 22:31:54

...

no-image.png

Kế hoạch xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập HK2, nă...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 23-09-2021 09:59:40

Kế hoạch số 97/KH-ĐHKG ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập HK2, năm học 20...

no-image.png

Kế hoạch xét cấp học bổng Khuyến khích học tập HK1, năm...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 23:51:34

...

no-image.png

Thông báo nhận học bổng HK2 NH 2019-2020...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 18-10-2020 18:18:59

...

no-image.png

Cảnh báo kết quả học tập sinh viên, học kỳ 2, năm học 2...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 20-10-2021 23:23:37

...

no-image.png

Buộc thôi học sinh viên từ học kỳ 1, năm học 2021-2022....

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 20-10-2021 23:22:54

...

no-image.png

Quyết định cảnh báo học vụ sinh viên HK1, năm học 2020-...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 06-05-2021 18:49:26

...

no-image.png

Thực tập doanh nghiệp – cơ hội trải nghiệm thực tế và n...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 14-04-2021 21:11:20

Đó là mục tiêu đào tạo của học phần thực tâp ngành nghề....

1616940941.jpg

Sinh viên lớp B19TP tham gia học phần kiến tập ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 21:44:54

...

1616941031.jpg

Kế hoạch thực tập sinh viên B18TP tại các doanh nghiệp ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 28-02-2021 17:25:38

...

no-image.png

THÔNG BÁO XÉT TN ĐỢT 3 (2020-2021)...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 24-09-2021 16:13:29

Thông báo số 189/TB-ĐHKG ngày 24 tháng 9 năm 2021; Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020-2021...

no-image.png

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng,...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 28-02-2021 17:22:00

...

1592569534.jpg

Các Bước Cần Thực Hiện Khi Tốt Nghiệp...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 19-06-2020 19:20:20

...

no-image.png

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 20...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 23-03-2021 09:21:32

Vào sáng ngày 15/12/2020, tại Phòng B107, Trường Đại học Kiên Giang đã diễn ra buổi báo cáo đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019-2...

no-image.png

Thực tập tại Nhật Bản cơ hội tuyệt vời cho sinh viên...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 22:11:17

...

1592571757.jpg

Kế hoạch tổng thể tổ chức hội nghị hội thảo năm học 201...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 19-06-2020 20:02:37

...

no-image.png

Đoàn viên, thanh niên của Trường tố chức tặng quà Tết T...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 25-09-2021 10:10:47

Ngày 20/9, gần 100 em thiếu nhi (dưới 15 tuổi) đang điều trị Covid-19 tại khu thu dung C3 (Bệnh viện Ung bướu tỉnh) và Bệnh viện Lao phổi huyện Châu T...

no-image.png

Hành trình về nguồn của sinh viên công nghệ thực phẩm...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 23-03-2021 09:29:50

Ngày 29 tháng 11 năm 2020, Sinh viên công nghệ thực phẩm đã tham gia về nguồn ở An Giang....

no-image.png

Chào mừng quốc tế phụ 8 tháng 3 năm 2020...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 22:00:44

...