1618836604.jpg

SINH VIÊN B20TP THAM QUAN THỰC TẾ KIẾN TẬP...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 19-04-2021 19:50:04

Sinh viên B20TP tham quan thực tế kiến tập từ 20 đến 26 tháng 4 năm 2021...

no-image.png

Sinh viên công nghệ thực phẩm tham gia giao lưu hữu ngh...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 19-04-2021 19:47:00

...

1616833935.jpg

SINH VIÊN B20TP THAM GIA KHÓA HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 27-03-2021 15:31:30

Giáo dục Quốc Phòng - An ninh cho sinh viên là một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục tổ chức ...

no-image.png

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ HK2 NH 2020-2021...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 19-04-2021 13:28:49

...

no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên khoá 6...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 23:53:42

...

no-image.png

Kế hoạch học kỳ 3 (HK hè) 2020-2021...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 23:16:50

Bắt đầu lập/điều chỉnh kế hoạch học tập từ ngày 01/3/2021...

1616856995.jpg

Clip Tư vấn tuyển sinh trực tuyến...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 23-03-2021 19:56:29

...

1616940790.jpg

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngày 6/3 và 13-14 tháng 3 ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 05-03-2021 22:31:54

...

1616940848.jpg

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành công nghệ thực phẩm năm 2021...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 05-03-2021 22:29:31

...

no-image.png

Kế hoạch xét cấp học bổng Khuyến khích học tập HK1, năm...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 23:51:34

...

no-image.png

Thông báo nhận học bổng HK2 NH 2019-2020...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 18-10-2020 18:18:59

...

no-image.png

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh v...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 14-10-2020 23:07:13

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên HK2 năm 2019 - 2020...

no-image.png

Quyết định buộc thôi học sinh viên học kỳ I, năm học 20...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 16-12-2020 09:50:15

...

no-image.png

Quyết định cảnh báo học vụ Sinh viên HK2 năm học 2019-2...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 16-12-2020 09:48:20

...

no-image.png

Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên học kỳ II, n...

Người đăng: btthom || Thời gian: 07-07-2020 07:36:17

...

no-image.png

Thực tập doanh nghiệp – cơ hội trải nghiệm thực tế và n...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 14-04-2021 21:11:20

Đó là mục tiêu đào tạo của học phần thực tâp ngành nghề....

1616940941.jpg

Sinh viên lớp B19TP tham gia học phần kiến tập ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 21:44:54

...

1616941031.jpg

Kế hoạch thực tập sinh viên B18TP tại các doanh nghiệp ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 28-02-2021 17:25:38

...

no-image.png

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng,...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 28-02-2021 17:22:00

...

1592569534.jpg

Các Bước Cần Thực Hiện Khi Tốt Nghiệp...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 19-06-2020 19:20:20

...

no-image.png

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 20...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 23-03-2021 09:21:32

Vào sáng ngày 15/12/2020, tại Phòng B107, Trường Đại học Kiên Giang đã diễn ra buổi báo cáo đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019-2...

no-image.png

Thực tập tại Nhật Bản cơ hội tuyệt vời cho sinh viên...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 22:11:17

...

1592571757.jpg

Kế hoạch tổng thể tổ chức hội nghị hội thảo năm học 201...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 19-06-2020 20:02:37

...

no-image.png

Hành trình về nguồn của sinh viên công nghệ thực phẩm...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 23-03-2021 09:29:50

Ngày 29 tháng 11 năm 2020, Sinh viên công nghệ thực phẩm đã tham gia về nguồn ở An Giang....

no-image.png

Chào mừng quốc tế phụ 8 tháng 3 năm 2020...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 22:00:44

...

no-image.png

Chào đón tân sinh viên khoá 6...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 08-03-2021 21:51:10

...