no-image.png

Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp sinh viên Khoa II, B16TP...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 21-07-2020 12:43:18

...

1592407627.jpg

Khoa Khoa học biển và Công nghệ thực phẩm tuyển sinh 20...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:27:07

Khoa Khoa học biển và Công nghệ thực phẩm tuyển sinh năm 2020 với chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, chỉ tiêu tuyển sinh 80..... ...

1592407510.jpg

Thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kiên Giang năm ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 17-06-2020 22:25:10

Các ngành đào tạo của trường Đại học Kiên Giang năm học 2020, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển......

no-image.png

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 05-08-2020 15:59:06

Kế hoạch 93/KH-ĐHKG ngày 04/8/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2020-2021...

no-image.png

Về việc công nhận điểm rèn luyện HK2 năm học 2019 - 202...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 22-07-2020 22:31:49

...

no-image.png

Thông báo về việc hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí và quản...

Người đăng: btthom || Thời gian: 13-07-2020 09:43:53

...

1593056637.jpg

Khoa KHTP&SK tuyển sinh năm 2020...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 25-06-2020 10:27:48

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy chuyên ngành công nghệ thực phẩm, Khoa Khoa học thực phẩm và sức khoẻ, Trường Đại học Kiên Giang...

1593653191.png

Học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2019-2020...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 02-07-2020 08:26:31

Quyết định số 784/QĐ-ĐHKG của Hiệu Trưởng trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2019-2020....

1592909392.jpg

Học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2018-2019....

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 23-06-2020 17:49:52

Quyết định số 735/QĐ-ĐHKG của Hiệu Trưởng trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2018-2019....

1592909029.jpg

Học bổng khuyến khích học tập HK1 Năm học 2018 - 2019...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 23-06-2020 17:43:49

Quyết định số 314/QĐ-ĐHKG của Hiệu Trưởng trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2018-2019....

no-image.png

Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên học kỳ II, n...

Người đăng: btthom || Thời gian: 07-07-2020 07:36:17

...

no-image.png

Quyết định cảnh báo học vụ sinh viên, học kì 1, năm 201...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 06-07-2020 20:52:21

Quyết định số 791/QĐ-ĐHKG của Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang về việc cảnh báo học sinh HK1 Năm học 2019-2020...

no-image.png

Danh sách buộc thôi học vụ sinh viên, học kì 2, năm 201...

Người đăng: btthom || Thời gian: 18-06-2020 16:22:10

...

1593501993.jpg

Sinh viên ngành công nghệ thực phẩm B17 thực tập ngành ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 30-06-2020 14:17:05

Căn cứ vào chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm, trình độ Đại học của trường ĐH Kiên Giang; Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy và đề cư...

1592569534.jpg

Các Bước Cần Thực Hiện Khi Tốt Nghiệp...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 19-06-2020 19:20:20

...

1592571757.jpg

Kế hoạch tổng thể tổ chức hội nghị hội thảo năm học 201...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 19-06-2020 20:02:37

...

1593863131.jpg

Sinh viên Khoa Khoa học thực phẩm và sức khoẻ tham gia ...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 04-07-2020 18:45:31

Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể Đoàn viên, thanh niên của Đoàn Khoa Khoa học thực phẩm và sức khoẻ; Phát huy tinh thần xung kích, tình n...

1593779535.jpg

SINH VIÊN KHOA THAM DỰ LỚP CẢM TÌNH ĐẢNG NĂM 2020...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 03-07-2020 19:32:15

Ngày 3 tháng 7 năm 2020, Đoàn Thanh Niên – Khoa KHTP&SK công bố sinh viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng của Đảng uỷ khối các cơ q...

1592839396.jpg

Bộ tiêu chí công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Người đăng: hvqcanh || Thời gian: 22-06-2020 21:37:04

        BCH Đoàn Trường Đại học Kiên Giang ban hàng bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phòng trào thanh niên khối Đoàn Khoa năm 2020...